Kurumsal
  Hizmetler
  Referanslar
  İletişim
 
Bilgi GüvenliğiDialog Müşteri Hizmetleri için bilgi, çok değerli ve korunması gereken bir varlıktır.

Bilgi güvenliğinin yaşamsal öneminin bilincinde olarak, bilgi varlıklarımızın her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunmasını, iş sürekliliğini, gerekli kontrol ve uygulamalarla güvenlik seviyelerinin en üst düzeyde tutulmasını ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesini amaçlıyoruz.

Bu amaçla çıktığımız yolda “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı”na uyumlu bir sistem kurmayı, işletmeyi, izlemeyi, gözden geçirmeyi, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmeyi görev edindik.
“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”ni tüm çalışanlarımızla benimseyerek; yönetsel ve teknik önlemlerimiz, eğitim ve farkındalık çalışmalarımızla desteklemekteyiz.

Bilgi güvenliğinde “İnsan Faktörü” çok büyük bir öneme sahip olduğundan, farkındalığı en üst seviyede tutabilmek adına çeşitli etkinlik ve uygulamalar gerçekleştirmekte, bilgi güvenliği yönetim sürecimizle ilgili sürekli iyileştirme çalışmaları yürütmekte ve her adımımızda güvenlik bilinciyle ilerlemekteyiz.


Bilgi Güvenliği Politikamız

Dialog Müşteri Hizmetleri A.Ş olarak, şirketin güvenilirliği ve imajını korumak, şirketin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak, bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmek, yasa, yönetmelik ve ilgili düzenlemelere uyumlu olmak amacıyla,

Bilgi varlıklarımızın;
    "Gizlilik" ilkesi kapsamında; yetkisiz erişime korunması,
    "Bütünlük" ilkesi kapsamında; içeriğinin doğru ve tam olması,
    "Erişilebilirlik" ilkesi kapsamında; gerek duyulduğu anda ulaşılması
ana hedefimizdir.

Bu doğrultuda;
    • ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak işletilmesi,
    • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uyulması,
    • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği farkındalığına sahip olması ve yayınlanmış tüm
      Politika ve Prosedürlere uyulması,
    • Gizlilik ile ilgili çalışmalarda bütünlüğün korunması ve şirket kültürü haline getirilmesi,
    • Bilgi güvenliği ihlallerinin yönetilmesi ve tekrarlarının önlenmesi,
    • İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarına yönelik risklerin yönetilmesi,
    • Bilgi güvenliğine uyulmaması durumunda Disiplin sürecinin işletilmesi,
    • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi
için gerekli sistem ve kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

Çağrı merkezi sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek bir şirket olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
 


EN 15838 : 2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Standardı Ödüller

 

Yasal Uyarı   |   İletişim   |   İnsan Kaynakları
Linkedin Dialog Müşteri Hizmetleri
Facebook Dialog Müşteri Hizmetleri
Twitter Dialog Müşteri Hizmetleri
Dialog Müşteri Hizmetleri bir   Bank Asya   iştirakidir. Copyright © 2013 | Dialog Müşteri Hizmetleri A.Ş.